αστεία,αστείες ατάκες,αστείες φράσεις,αστεία status,αστείες εικόνες,αστεία video,ανέκδοτα,ατάκες sitelogo
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Δεν έχω μπάκα. Έχω back up, για περίπτωση ανάγκης.

@G__Tak7

 

  
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Ήρεμα κοπελιά με τα φίλτρα. Έγινε το ρολόι τοίχου σαν αυτά που έχει ο πίνακας του Νταλί.

@G__Tak7

 

  

Θέλω να ...

Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Δεν έχω αλυσίδες για το αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς ο γείτονας είναι τράπερ και θα μου δώσει δύο απ' αυτές που βάζει στο λαιμό.

@G__Tak7