αστεία,αστείες ατάκες,αστείες φράσεις,αστεία status,αστείες εικόνες,αστεία video,ανέκδοτα,ατάκες sitelogo
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Σκέφτομαι και τους γονείς του Justin Bieber που θα τον βάζουν τιμωρία και θα τους κόβει το χαρτζιλίκι

@Geron_Rapisios

 

  

Θέλω να ...