αστεία,αστείες ατάκες,αστείες φράσεις,αστεία status,αστείες εικόνες,αστεία video,ανέκδοτα,ατάκες sitelogo
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Έχω χωρίσει την ημέρα σε ζώνη καφέ και ζώνη αλκοόλ.

@olympia_gko

#alcohol

 

  

Θέλω να ...