αστεία,αστείες ατάκες,αστείες φράσεις,αστεία status,αστείες εικόνες,αστεία video,ανέκδοτα,ατάκες sitelogo
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Δεν είμαι ανώριμος. Είμαι επιλεκτικά μη σοβαρός

@Boubounokefalos

 

  
Ο Browser σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.

Χωρίσαμε γιατί ήταν ανώριμος. Έκανε μπαμ-μπαμ όταν παίζαμε πόλεμο. Ενώ είναι πίου πίου ρε φίλε

@fuckiditsa

 

  

Θέλω να ...